Eğitim
Giriş Tarihi : 18-02-2021 12:22

Yükseköğretime ilişkin en yüksek katılımlı anketin sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), online eğitime ilişkin 207 üniversiteden 1 milyon 255 bin öğrenci ile 27 bin 820 öğretim elemanının katılımı ile anket düzenledi. Ankette öğrencilerin yüzde 78’i ve öğretim elemanlarının yüzde 94’ü salgın sürecinde YÖK’ün Sağlık Bakanlığından görüş almasını doğru bulduğunu bildirdi. Öğrencilerin yüzde 27’si bahar döneminde eğitim sürecinin "yüz yüze" olmasını isterken, yüzde 47’si "çevrimiçi" olmasını, yüzde 26’sı ise karma yapılmasını istedi..

Yükseköğretime ilişkin en yüksek katılımlı anketin sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), online eğitime ilişkin 207 üniversiteden 1 milyon 255 bin öğrenci ile 27 bin 820 öğretim elemanının katılımı ile anket düzenledi. Ankette öğrencilerin yüzde 78’i ve öğretim elemanlarının yüzde 94’ü salgın sürecinde YÖK’ün Sağlık Bakanlığından görüş almasını doğru bulduğunu bildirdi. Öğrencilerin yüzde 27’si bahar döneminde eğitim sürecinin "yüz yüze" olmasını isterken, yüzde 47’si "çevrimiçi" olmasını, yüzde 26’sı ise karma yapılmasını istedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), geçtiğimiz hafta küresel salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarında yürütülen online eğitime ilişkin görüşlerine başvurmak amacıyla öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik bir anket çalışması düzenledi. Tüm üniversiteleri kapsayan ankete hem öğrenciler hem de öğretim elemanları çok büyük bir ilgi gösterdi. Çevrimiçi eğitim süreciyle ilgili değerlendirme, iletişim ve paylaşım gibi konularda farkındalık oluşturmak için yapılan ankete 207 üniversiteden 1 milyon 255 bin öğrenci ile 27 bin 820 öğretim elemanı gönüllü olarak katıldı. “Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı” çalışma süreçlerinde yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, üniversitelere yetki devri ve paylaşımı önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilen anket çalışması ile küresel salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarındaki uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edildi. Söz konusu anket, YÖK’ün bundan sonraki eğitim-öğretim uygulamalarına ilişkin karar verme süreçlerinde önemli bir yol haritası oluşturacak.
Karar alma süreçlerinde paylaşımcı, katılımcı ve şeffaf bir şekilde sürecin yönetilmesine önem veren "Yeni YÖK", yetki alanındaki konulara ilişkin karar alma süreçlerinde paydaşların görüşlerine başvurup, yetki alanı dışındaki konuları ise ilgililerle paylaşıyor. Bu kapsamda geçen hafta bahar dönemine ilişkin yapılan anketteki bahar dönemi ile ilgili kısımlar Sağlık Bakanlığı ile paylaşıldı.

YÜKSEKÖĞRETİME İLİŞKİN "EN YÜKSEK KATILIMLI" ANKET OLDU
YÖK tarafından Türkiye’de yükseköğretime ilişkin "en yüksek katılımlı" ve "hizmet alımı" olmadan yapılan ankete katılan öğrencilerin yüzde 55’inin kız, yüzde 45’inin erkek, öğretim elemanlarının ise yüzde 43’ünün kadın, yüzde 57’sinin erkek olduğu görüldü. Ankete katılanların yüzde 74’ü lisans, yüzde 22’si ön lisans ve yüzde 1’i doktora öğrencisiyken, öğretim elemanlarının yüzde 45’i sosyal bilimler ve yüzde 32’si de fen ve mühendislik bilimleri alanlarında yer aldı.

YÖK’ÜN YETKİ DEVİRLERİNE ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 43’Ü OLUMLU BAKTI
YÖK’ün salgın süreci de dahil esnek yönetim anlayışı ile üniversitelere yetki devrinin değerlendirilmesi konusuyla ilgili öğrencilerin yüzde 43’ü ve öğretim elemanlarının yüzde 72’si "yetki devri" hakkında olumlu görüş belirtirken, özellikle öğrencilerin bu konu üzerindeki düşük seviyede kalan desteği anlamlı bulundu.

YÖK’ÜN “SAĞLIK BAKANLIĞINA GÖRÜŞ SORMA” POLİTİKASINA OLUMLU GÖRÜŞ
Öğrencilerin yüzde 78’i ve öğretim elemanlarının yüzde 94’ü salgın sürecinde yüz yüze eğitimin başlatılması için YÖK’ün Sağlık Bakanlığından görüş almasını doğru bulduğunu bildirirken, hem öğrencilerin hem de öğretim elemanlarının YÖK’ün bu politikasına büyük oranda destek verdiği görüldü.

ÖĞRENCİLERİN İNTERNETE VE DİJİTAL DERS İÇERİKLERİNE ERİŞİMİ
Öğrencilerin yüzde 83’ü ve öğretim elemanlarının yüzde 97’si uzaktan eğitime erişimi sağlayan elektronik cihazlarının bulunduğunu, öğretim elemanlarının yüzde 89,6’sı ve öğrencilerin ise yüzde 97’si internet erişimlerinin yeterli olduğunu bildirdi.

ÖĞRENCİLERİN ÇEVRİMİÇİ SUNULAN DERS MATERYALLERİ VE İÇERİKLERİNDEN YARARLANABİLME DURUMLARI
Öğrencilerin yüzde 90’ı çevrimiçi eğitimde sunulan ders materyalleri ve ders içeriklerinden yararlanabildiğini, yüzde 25’i derslerin çevrimiçi yapılıyor olmasının öğrenmeye etkisinin olumlu yönde olduğunu kaydetti. Öğrencilerin yüzde 48’i çevrimiçi eğitimin eğitim hayatını olumlu etkilediğini ya da etkisinin belirgin olmadığını, yüzde 37’si çevrimiçi eğitim sürecinde hem kendisine hem de derslere daha fazla zaman ayırdığını belirtti.

ÖĞRENCİLERİN BAHAR DÖNEMİNDEKİ EĞİTİM TERCİHİ
Öğrencilerin yüzde 27’si bahar dönemindeki eğitim sürecinin "yüz yüze" olmasını isterken, yüzde 47’si "çevrimiçi" olmasını, yüzde 26’sı ise karma bir şekilde yapılmasını tercih etti. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 46’sı Covid-19 dönemi sonrasında eğitim sürecinin sınıf içinde yüz yüze olmasını, yüzde 29’u tamamen çevrimiçi olmasını ve yüzde 25’i ise karma olmasını istedi.

ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇEVRİMİÇİ EĞİTİME DAİR GÖRÜŞLERİ
Öğretim elemanlarının yüzde 69’u derslere hazırlık çalışmalarına daha fazla zaman harcadığını belirtirken, yüzde 43’ü öğrencilerin hem derse katılımlarının hem de başarı durumlarının azaldığını ifade etti. Öğretim elemanlarının yüzde 61’i çevrimiçi eğitim sürecinin ders verme dışındaki akademik faaliyetlere etkisinde bir değişiklik olmadığını veya olumlu yönde etkilediğini, yüzde 64’ü eğitimleri verimli yürütebilmek için ciddi bir güçlük yaşamadığını belirtti.
Öğretim elemanlarının yüzde 74’ünün yeni teknolojik ve pedagojik beceriler edindiğini belirttiği ankette, yüzde 61’i bahar döneminde eğitimlerin çevrimiçi, yüzde 26’sı karma ve yüzde 13’ü yüz yüze olmasını istedi. Öğretim elemanlarının yüzde 44’ü salgın dönemi sonrasında eğitimlerin yüz yüze, yüzde 56’sı ise derslerin çevrimiçi veya çevrimiçi destekli olmasını tercih etti.
(Mevlüt Hasgül/İHA)