Haber
Giriş Tarihi : 28-02-2018 13:12   Güncelleme : 28-02-2018 13:12

YENİ ÖNLEMLER HAYATA GEÇİYOR

Çocukların ihmal ve istismarıyla mücadelede ailelere ve çocuklara istismara karşı eğitimler verilecek.

YENİ ÖNLEMLER HAYATA GEÇİYOR

 

Çocukların ihmal ve istismarıyla mücadelede, eğitimden, bilinçlendirme faaliyetlerine ve ihtisaslaşmış birimlerin oluşturulmasına kadar birçok yeni önlem planlandı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında, ilgili bakanlıkların katılımıyla, çocukların istismarının önlenmesine yönelik kurulan komisyon, çalışmalarını sürdürürken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca taslak metni oluşturulan eylem planı ve 2018 hedefleri kapsamında çocukların ihmal ve istismarıyla mücadele konusunda yeni adımlar atılacak.

Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı taslağını hazırlayan ve 2018 yılı planlamalarında, çocukların yaşadığı mağduriyetlerin engellenebilmesi için önlemler belirleyen Bakanlık, komisyonun kararlarıyla paralel olarak, çalışmalarının merkezine "bilinçlendirme" faaliyetlerini alacak.

Bakanlık öncülüğünde istismarın, yaşanmadan engellenebilmesi için toplumun tüm kesimlerine ulaşılması hedeflenirken, komisyonca sürdürülen önlemlerin bir diğer ayağında ise "kimyasal kastrasyon" gibi uygulamaların da arasında bulunduğu hukuki önlemler gündeme gelecek.

Ailelere ve çocuklara eğitimler verilecek

Çalışmalar kapsamında, koruyucu, önleyici faaliyetlerin geliştirilmesine hız verilecek. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, eğitimlerini yoğunlaştıracak. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından riskli grupların eğitilmesi öne alınacak, bu eğitimler, 2018'de ciddi ölçüde artırılacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları aracılığıyla çocuğa yönelik ihmal ve istismarı önleyecek program ve uygulamalar geliştirilecek. Bu kapsamda, çocuğun ihmal ve istismarının önlenmesi ve azaltılması için ailelere ve çocuklara eğitimler verilecek.

Çocuklara yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin eylem planı, etkin şekilde uygulanacak. Bu konularda rehber öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenecek ve rehber öğretmenlerin, öğrencilere, ailelere ve bütün öğretmenlere ulaşması sağlanacak.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın, etkin uygulanması için ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla yargı alanında çalışan personele yönelik seminerler düzenlenecek.

İnternete sıkı takip

Bakanlıkça çocukların ihmal ve istismara en çok maruz kaldığı alanlardan biri olan internet ortamına yönelik de sıkı bir takip mekanizması oluşturuldu. Kurulan "Sosyal Medya Çalışma Grubu" ile çocukların sosyal medya ve dijital oyunlar üzerinden maruz kaldığı tehlikeler, önlenecek. Bu platformları tek tek takip eden uzmanlar, risk unsuru tespit edildiğinde ilgili mercilere bildirimde bulunarak işlem yapılmasını sağlayacak.

Ayrıca gelecek süreçte "Çocukların İnternetin Risklerinden Korunması" başlıklı yeni bir toplumsal kampanya başlatacak. Bakanlık, tüm ailelerin, internetin tehlikeli yönüne ilişkin bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürütecek.

Mağdur çocuklar için ihtisaslaşmış birimler

Gelecek dönemde, ihmal ve istismara uğrayan çocuklara özel yeni hizmet modelleri de gündeme gelecek. Bakanlık, İstanbul Sözleşmesi'nde de belirlenen standartları dikkate alarak, ihmal ve istismara uğrayan, koruma altına alınan mağdur çocukların, uygun farklı modellerle desteklenip, rehabilite edileceği ihtisaslaşmış birimleri oluşturacak ve yaygınlaştıracak.

Bu kapsamda, Bakanlığa bağlı Çocuk Destek Merkezleri'nin de (ÇODEM) etkinliği artırılacak.

Özellikle cinsel istismar suçunun mağduru olan çocuklarla ilgili olarak, çocukların etkin bir şekilde korunmalarının sağlanması, ikincil mağduriyetlerin önlenmesi, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişiler tarafından tek seferde yapılması ve istismarı önleyici tedbirlerin alınması amacıyla kurulan Çocuk İzlem Merkezleri'nin (ÇİM) sayısı da çoğaltılacak.

Türkiye'de 28 şehirde toplam 31 olan ÇİM'lere 13'ünün daha eklenmesi planlanırken, bu yıl içinde, ülke genelinde bütün ihtiyacı karşılamak için bir çalışma yapılacak. Adalet mekanizmasını işletirken, savcıların, gerekirse hakimlerin de gizliliği azami ölçüde sağlayacak biçimde, çocuk izleme merkezlerinden istifade etmeleri mümkün hale getirilecek.

"Alo 183"ün bilinirliği artırılacak

Bakanlığın kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gaziler için rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdiği "Alo 183" çağrı hattının da bilinirliği artırılacak.

7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren çağrı hattı üzerinden, çocuk ihmal ve istismarının önlenebilmesine yönelik ihbarların da alındığı ve bu çerçevede işlem yapıldığı konusunda, bilgilendirici çalışmalar yapılacak.