Özel bir hastanenin kemoterapi ünitesinde gerçekleştirilen araştırmayla, kemoterapi hastalarına bakım veren aile üyelerinin yaşam kalitesi incelendi. Bakım verenlerin yüzde 55,8’inin kadın olduğu, yüzde 82,5’inin evli ve yüzde 61,7’sinin çalışmadığı tespit edildi. Bakım veren kadınların ise yaşam kalitesi ve duygusal yaklaşımlarının daha kötü olduğu, çalışanların ise ekonomik olarak etkilendiği ortaya çıktı.
İstanbul Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Gör. Şule Çalışır Kundakçı ve Prof. Dr. Birsen Yürügen tarafından yürütülen, "Kemoterapi Alan Hastalara Bakım Veren Aile Üyelerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Araştırma" konulu çalışmanın sonuçları yayınlandı.

"Çalışanlar ekonomik olarak etkileniyor"
Çalışmanın dikkat çeken bulgularını paylaşan Şule Çalışır Kundakçı, "Aile üyelerinin genel fiziksel sağlığı iyi olsa da psikolojik ve ekonomik etkilenme durumları orta düzeyde. Bakım verenlerin yüzde 55,8’i kadın, yüzde 82,5’i evli ve yüzde 61,7’si çalışmıyor. Yaş, eğitim, medeni durum, meslek ve çocuk sahibi olmak aile-yaşam kalitesini etkilemiyor. Bakım veren kadınların yaşam kalitesi ve duygusal yaklaşımları diğer gruplara göre daha kötü, çalışanların ise ekonomik olarak etkileniyor" diye konuştu.
Hasta ile ilişkisi olumsuz etkilenenlerin fiziksel sağlıklarının daha çok bozulduğunu belirten Kundakçı, "Hastaların yakınlarının yüzde 58’i bakım sürecinde sağlık personellerinden destek almak istiyor, yüzde 49,2’si ise bu desteği telefon aracılığıyla almayı tercih ediyor" dedi.