Eğitim
Giriş Tarihi : 20-11-2015 16:56   Güncelleme : 20-11-2015 16:56

Örgüt izi taşıyan üniversite kapatılacak

Yeni yönetmeliğe göre Paralel örgüte finans desteği sağladığı ve hesaplarda usulsüzlük yaptığı tespit edilen vakıf üniversitesi devlete devredilecek. Ülkenin bütünlüğüne zarar veren üniversite de kapatılacak.

Örgüt izi taşıyan üniversite kapatılacak

YÖK tarafından üzerinde çalışılan, "Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı. Değişikliğe göre YÖK, mali hesaplarında usulsüzlük tespit ettiği üniversitenin eğitim faaliyetini geçici olarak durdurabilecek. Faaliyeti durdurulan üniversite en yakın devlet üniversitesine devredilecek. Üniversitesinin mütevelli heyeti başkanı, rektörü ve müdürünün görevine son verilecek. Devlet üniversitesinin rektörü, vakıf üniversitesinin mütevelli heyeti başkanı olarak görev yapacak. Yöneticilerin ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemleri doğrudan işlemesi veya bu tür eylemleri desteklemesi durumlarında üniversitelerin faaliyet izni kaldırılacak ve kapatılacak. Resmi Gazetede yayınlanan yeni yönetmeliğe göre değişiklikler şu şekilde olacak; YÖK, vakıf üniversitelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, yıl içinde veya yıllar itibarıyla denetleyebilecek.

KAYITLARA MERCEK

Daha önceki yönetmelikte sadece yılsonunda üniversite, bütçe, gelir ve gideri YÖK'e sunuyordu. YÖK tarafından istenilen bilgi ve belgelerin haklı bir sebep olmaksızın belirlenen süre içerisinde verilmemesi, vakıf üniversitesinin işlem ve faaliyetine ilişkin kayıtlarının usulüne uygun tutulmaması, öğretim elemanı atama ve yükseltme işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılmaması gibi durumlarda uyarma ve düzeltme istenebilecek. Vakıf malları özel işlerde kullanılamayacak. İzin alınmadan önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim programları açılması, çift diploma programları düzenlenmesi ve bu programlara öğrenci kabul edilmesi, kontenjanların üzerinde öğrenci kaydedilmesi, durumlarında öğrenci alımı tamamen durdurulacak.