İstanbul
Giriş Tarihi : 24-04-2017 15:43   Güncelleme : 24-04-2017 15:43

İkinci Defa Ev Sahipliği Yapıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü'nün (UNACLA) önemli toplantısına ikinci defa ev sahipliği yapıyor.

İkinci Defa Ev Sahipliği Yapıyor!

 

UNACLA’nın küresel gündemlerin yeni uygulama şekillerine dair siyasal katkılar sağlamak için konular masaya yatırılacak.  Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Başkanlık yapacak.

2017 toplantısının başlıca hedefleri

*Habitat III Konferansı ve uygulama sonrası durumun değerlendirilmesi

*Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinde günümüze kadar kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi

*Mayıs 2017’de gerçekleştirilecek BM Habitat Yönetim Konseyine yönelik müşterek bir pozisyonun belirlenmesi

*UNACLA üyeleri ile BM Sistemi arasında Yerel Yönetim Kitlesinin belirlediği tavsiyeler temelinde yapısal bir diyalogun oluşturulmasına yönelik mekanizmaların araştırılması

*UNACLA Sekretaryasına 2017-2019 döneminde başlanacak faaliyetlere yönelik stratejik yönlendirmenin yapılması

              Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Danışma Komitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve UNACLA Başkanının daveti üzerine İstanbul’da buluşuyor. Yerel yönetimlerin ve birliklerinin 2016 Ekim ayında Kito’da kabul edilen Yeni Kentsel Gündem dâhil olmak üzere pek çok küresel gündemin yerelde uygulanmasıyla karşı karşıya olduğu kritik bir zamanda gerçekleştirilmektedir. UNACLA’nın kendisi de temsili üyelikten ziyade Belediye Başkanı ve Valilerin katılımıyla kendi ağlarını temsil ederek pek çoğunun sesini duyuracağı yeni bir yapıya doğru dönüşüm geçirmektedir.

              İstanbul toplantısının amacı, küresel kalkınma gündemlerinin yerelde uygulanmasında ilerleme sağlamak ve yerel ve bölgesel yönetimler açısından gerçek sonuçlarının ne olduğuna bakmaktır.

2012-2016 yılları, Birleşmiş Milletlerin bütün 193 Üye Devlet için müşterek öncelikleri belirlemesi açısından kritik bir dönem olmuştur.

              Süreç, BM Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Konferansı (Rio+20 2012) ile başlamış olup bundan 20 sene önce Rio de Janeiro’daki Dünya Zirvesinde (1992) onaylanan kalkınma ve çevre için Eylem Planı Gündem 21 bu konferansta güncellenmiştir. Zirvenin hemen ardından yerel yönetim ağları bir araya gelerek tek ses olma ihtiyacını fark etmiş ve böylelikle Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü 2012 Aralık ayında Dakar’da kurulmuştur. Katılımcılar:

·         Joan CLOS, BM Habitat İcra Direktörü

·         Josep RIOG, UCLG Genel Sekreteri

·         Christine MUSISI, Dış İlişkiler Müdürü, BM-Habitat

·         Fatma ŞAHİN, UCLG-MEWA Teşkilatı Başkanı, Gaziantep Belediye Başkanı,

·         Carlos Martinez MINGUEZ, CEMR Başkan Yardımcısı, Soria Belediye Başkanı

·         Aysen NIKOLAEV, UCLG-Eurasia Başkan Yardımcısı, Yakutsk Belediye Başkanı

·         Mary Jane ORTEGA’nın CityNet sunumu