Haber
Giriş Tarihi : 02-01-2012 04:06

CEP TELEFONU ÖLDÜRÜYOR

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ersan Odacı'dan günümüzün vazgeçilmez iletişim aracı cep telefonu için çok önemli açıklamalar ve uyarılar geldi.

CEP TELEFONU ÖLDÜRÜYOR

CEP TELEFONU ÖLDÜRÜYOR.

 

PROF. DR. ERSAN ODACI: ÇOCUKLARIN CEP TELEFONU KULLANMASI TAMAMEN YASAKLANMALI…

 

BOĞAZİÇİ GÜNDEM YAPTIĞI HABERLER İLE GÜNDEMİ DEĞİŞTİRİYOR, FARK YARATIYOR…

 

KTÜ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ERSAN ODACI’DAN GÜNÜMÜZÜN VAZGEÇİLMEZ İLETİŞİM ARACI CEP TELEFONU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR VE UYARILAR GELDİ…

 

CEP TELEFONU KULLANICILARI ARASINDA EN BÜYÜK RİSK GRUBUNU ÇOCUK VE KADINLARIN OLUŞTURDUĞUNU İFADE EDEN PROF. DR. ERSAN ODACI’NIN GAZETEMİZE YAPTIĞI ÖZEL AÇIKLAMALAR EZBER BOZACAK VE GÜNDEM DEĞİŞTİRECEK NİTELİKTE…

 

İŞTE PROF. DR. ERSAN ODACI’NIN SADECE BOĞAZİÇİ GÜNDEM’DE OKUYABİLECEĞİNİZ AÇIKLAMALARI…

 

Modern çağın vazgeçilmez iletişim aracı cep telefonu için bilim insanlarından önemli uyarılar geliyor. Son olarak konuyla ilgili uluslar arası alanda önemli çalışmalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Odacı gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Ersan Odacı, ilköğretim çağındaki çocuklar arasında cep telefonu kullanımının çok yaygın olduğunu belirterek “henüz biyolojik gelişimlerini tamamlamamış çocuklarımızın sağlıkları için onlara cep telefonu kullanımını tamamen yasaklamak gerekiyor” dedi.

 

UZUN SÜRELİ CEP TELEFONU KULLANAN İNSANLARDA BEYİN TÜMÖRÜ RİSKİ…

Cep telefonlarının yaydığı elektro manyetik alan (EMA) etkisinin canlı organizma ve insan sağlığı üzerine olan etkilerinin son zamanlarda önemli araştırma konularından birisi haline geldiğini vurgulayan Dr. Ersan Odacı bunun en önemli nedeninin cep telefonu kullanımının tüm dünyada oldukça yaygın hale gelmesi ve cep telefonu kullanım yaşının çocukluk çağına kadar düşmesi olduğunu söyledi. Cep telefonlarının insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerini ortaya koyan çok ciddi araştırmalar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ersan Odacı “çalışmalarda uzun süreli cep telefonu kullanan insanlarda beyin tümörü gibi ciddi sağlık problemlerinin ortaya çıkabileceği, cep telefonu kullanım yaşının düşmesi ile bu etkilerin daha da arttığı vurgulanmaktadır” dedi.

 

EN BÜYÜK RİSK GRUBUNU ÇOCUKLAR OLUŞTURUYOR…

Dr. Ersan Odacı, “ülkemizde cep telefonu kullanım yaşı ilköğretim çağına kadar düşmüştür. Üstelik çocuklar cep telefonlarını bir oyun aracı gibi görmektedirler. Bu durum cep telefonlarının erişkin dönemden daha çok çocukluk ve ergenlik dönemlerinde kullanılmasına neden olmaktadır. Henüz gelişimini tamamlamamış yapılar üzerinde olumsuz etkileri hem insan hem de hayvan çalışmalarında gösterilen EMA etkisinin ortaya çıkardığı patolojilerin, önümüzdeki yıllarda daha fazla görüleceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle en önemli risk grubunu çocuklar oluşturmaktadır” dedi.

 

DİŞİ BİREYLERDE ETKİSİ DAHA DA ARTIYOR…

Cep telefonu kullanma süresinin cinsiyete göre değişiklik göstermesi nedeniyle cep telefonu kullanımı ile ortaya çıkan etkilerin dişi ve erkek bireylere göre farklılık gösterip göstermediğinin de araştırıldığını söyleyen Dr. Ersan Odacı, “genel olarak dişi bireylerin erkeklere göre daha fazla cep telefonu kullandığı düşüncesi bu yönde çalışmaların artmasına da neden olmuştur. Çalışmalar, aynı EMA etkisine maruz kalan dişi bireylerin erkeklere göre daha fazla etkilendiğini göstermekte ve bu durum cep telefonu kullanımına bağlı olarak birçok patolojinin dişi bireylerde daha fazla görülebileceğini düşündürmektedir” dedi.

 

GEBELİK DÖNEMİNDE CEP TELEFONUNUN UZUN SÜRE KULLANILMASI BÜYÜK RİSK…

Prof. Dr. Süleyman Kaplan, Doç. Dr. Orhan Baş ve Dr. Osman Fikret Sönmezden oluşan araştırma grubu ile özellikle gebelik döneminde cep telefonlarının etkilerini araştırdıklarını söyleyen Prof. Dr. Ersan Odacı, “yaptığımız deneysel çalışmalarda cep telefonunun yaydığı EMA etkisinin gebe bireylerin yavrularının sinir hücrelerinde önemli derecede azalmaya neden olduğunu tespit ettik. Bu tespitimiz diğer araştırıcıların yaptığı çalışmalarla da desteklenmektedir. Bu durum gebelikte cep telefonu kullanımının, doğacak bireyler için de son derece zararlı etkileri olabileceğini göstermektedir” dedi.

 

ELEKTRO MANYETİK ALAN ETKİSİNİN CANLI ORGANİZMA VE BİYOLOJİK DOKULAR ÜZERİNE ETKİSİ İNKÂR EDİLEMEZ BİR GERÇEK…

Dr. Ersan Odacı sözlerine şöyle devam etti. “Teknolojinin sınırlarının gün geçtikçe daha da zorlandığı günümüzde, EMA’nın canlı organizma ve biyolojik dokular üzerine etkisi olduğu inkâr edilemez. Doğal olarak günlük yaşamımızda cep telefonlarının yaygın bir biçimde kullanılması, cep telefonlarının yaydığı EMA’a maruz kalmanın imkânsızlığını da beraberinde getirmektedir. Üstelik cep telefonu kullanım yaşının neredeyse ilkokul çağı yaşı öncesine kadar düşmesi tehlikenin boyutlarını çok daha fazla büyütmektedir. Bu durumu fark eden araştırıcılar, cep telefonu kullanılırken EMA’a maruz kalma sonucunda ortaya çıkabilecek insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmek ve bu etkileri en aza indirmek amacıyla alınabilecek tedbirleri tartışmak için yoğun bir biçimde çalışmalar yapmaktadırlar” dedi.

 

CEP TELEFONUNUN BEYİN, BEYİNCİK VE SİNİR YOLLARINI ETKİLEMESİ KAÇINILMAZDIR…

Prof. Dr. Ersan Odacı “cep telefonlarının baş ve kulağa yakın bir konumda kullanılmasının kulak, baş ve baş çevresindeki diğer yapılarının sürekli olarak EMA etkisi içerisinde kalmasına neden olmaktadır. Bu durumda insanın hayati fonksiyonlarının koordinasyonunu sağlayan sinir sistemi ile ilgili örneğin beyin, beyincik ve bu yapıların vücudun diğer kısımları ile irtibatını sağlayan sinir yollarının etkilenmesi kaçınılmazdır. EMA’nın sinir sistemi üzerine etkilerini araştırmak için birçok deneysel ve klinik çalışma yapılmış ve halen yapılmaya da devam edilmektedir. İnsan ve hayvan modelleri üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmalar da çok önemli bulgulara ulaşılmıştır. Bunların bir kısmında cep telefonu kullanımının baş ağrılarının artmasına, uyku düzeninin bozulmasına ve EEG sonuçlarında önemli değişimlere neden olduğu bildirilmektedir. Düşük frekanslı cep telefonlarının kullanımında bile sinir sisteminin aktivitesinin önemli derecede değiştiği, sinir hücresinin yaşam döngüsünde önemli değişikliklere neden olduğu, işitme, algılama, denge, öğrenme ve hafıza gibi önemli işlevlerde fonksiyonel değişikliklerin meydana geldiği bilinmektedir” dedi.

 

GÖZ KULAK VE DERİ BİLE ETKİLENİYOR…

Bunun yanı sıra cep telefonlarının kulağa yakın kullanılmasının denge fonksiyonlarını etkilediğini, kulağın fonksiyonları ile ilişkili yapılarda patolojik değişikliklere neden olabileceğini, göz ve göz sinirlerine yakın kullanılmasının ilerde bu yapılarla ilgili birçok rahatsızlığın ortaya çıkmasına, örneğin gözün renk algılamasında bozukluklara neden olabileceğini söyleyen Dr. Odacı “aşırı cep telefonu kullanımın saç ve yüz derisinde yapısal değişikliklere neden olarak, saç dökülmesine veya aşırı kıllanmaya da neden olabilir” dedi.

 

YAN CEPTE CEP TELEFONU TAŞIMAK SPERM KALİTESİNİ BOZUYOR…

Erkeklerin cep telefonlarını yan ceplerinde taşımaları nedeniyle, üreme ve cinsel fonksiyonlarında, sperm kalitesinde, testis dokuları üzerinde yaygın olumsuz etkileri olabileceğini söyleyen Dr. Odacı “örneğin bazı çalışmalarda aşırı cep telefonu kullanımının sperm DNA kalitesini bozduğu gözlenmiştir. Bazı çalışmalarda da sperm hareketliliği ile ilgili bulgulara rastlanmıştır” dedi.

 

KALP PİLİ KULLANICILARI DİKKAT…

Gömlek cebinde cep telefonu taşımanın, kalp ile ilgili bir kısım rahatsızlıkların da ortaya çıkabileceği tartışmasının gittikçe alevlenmesine ve bu yönde yapılan çalışmaların artmasına neden olduğunu söyleyen Dr. Odacı, “araştırıcılar gömleğin kalp üzerine yakın cep kısmında cep telefonun taşınmasının kalp ritim bozukluklarına neden olacağını ileri sürmektedirler. Özellikle kalp pili kullanıcılarının, pillerinin cep telefonunun yaydığı EMA’dan etkileneceği ve bozulacağı da ifade edilmektedir” dedi.

 

PROF. DR. ERSAN ODACI’DAN ÖNERİLER…

Prof. Dr. Ersan Odacı gazetemiz aracılığı ile cep telefonu kullanıcılarına bazı önerilerde de bulundu.  Dr. Ersan Odacı “günlük hayatımızın vazgeçilmez araçlarından birisi olan cep telefonlarının yaydığı EMA etkisine maruz kalmak artık kaçınılmazdır. Artık EMA’nın canlı organizma üzerinde etkisi tüm bilim insanları tarafından kabul edilmektedir. Özellikle doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde gelişimleri henüz tamamlanmamış yapıların gelişimleri ve organizmanın değişik fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkilerini rapor eden ciddi bilimsel çalışmalar mevcuttur. Tüm bunlar dikkate alındığında, olası zararlarının önlenmesi için cep telefonu kullanım süresinin çok aza indirilmesi gereklidir. Bununla birlikte cep telefonu ile konuşurken kulaklık kullanmak ve cep telefonunu vücuttan uzak tutmak gerekmektedir. Ayrıca cep telefonu kullanım yaşının düşmesi ilerde ciddi sağlık problemlerini doğuracağı şüphesini de akla getirmektedir. Bu nedenle ülkemizde ilköğretim çağında ve ergenlik dönemindeki çocukların cep telefonunun zararları konusunda uyarılması ve ailelerin de bu konuda bilinçlendirilmesi gereklidir. Hatta ben ilköğretim çağındaki ve ergenlik dönemindeki çocuklara cep telefonu kullanımın tamamen yasaklanması gerektiğine inanıyorum” dedi.

 

Haber: Boğaziçi Gündem: İlhan Çabukol, Hüseyin Şenel Odacı