Haber
Giriş Tarihi : 31-12-2013 18:24

Bakan Bozdağ‘dan açık görüş genelgesi

Hükümlü ve tutuklular, yılbaşı dolayısıyla 2 Ocak'tan itibaren açık görüş yapmaya başlayacak.

Bakan Bozdağ‘dan açık görüş genelgesi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre, Adana E Tipi, Ankara 1 ve 2 Nolu L Tipi, Alanya L Tipi, Antalya E ve L Tipi, Balıkesir L Tipi,  Bursa E Tipi, Bolu T Tipi, Çorum L Tipi, Denizli D Tipi, Diyarbakır E Tipi, Eskişehir H Tipi, Gaziantep E Tipi, İzmir Buca Kapalı, Kocaeli 1 ve 2 Nolu T Tipi, Maltepe 1, 2 ve 3 No'lu L Tipi, Mersin E Tipi, Osmaniye T Tipi, Silivri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 No'lu L Tipi, Ümraniye E Tipi, Ceza İnfaz Kurumlarındaki hükümlü ve tutuklular, 2, 3, 4, 5 ve 6 Ocak günlerinde 5 gün boyunca açık görüşten yararlandırılacak.
 
Diğer bütün ağır ceza merkezi ve müdürlük teşkilatı bulunan bağlı kapalı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara 2, 3 ve 4 Ocakta 3 gün açık görüş yaptırılacak.
 
Müdürlük teşkilatı bulunmayan bağlı kapalı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklular ise 2 ve 3 Ocak'ta ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının görüşü alınarak kurum tarafından, belirlenecek bir günde yapılmak suretiyle 2 gün açık görüşten yararlanacak.
 
Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle adli suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunanlar için ayrı gruplar oluşturulup, her grubun görüş günleri ve saatleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile cezaevi idareleri tarafından tespit edilecek. Bu gruplar, aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmayacak.
 
Akrabalık durumu
 
Hükümlü ve tutuklular, belgelendirilmek suretiyle sadece anne, baba, eş, çocuk, torun, büyük anne, büyük baba ve kardeşleriyle görüştürülecek. Hükümlü ve tutuklular ile görüşmek isteyen kişilerin, akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmi belgelerle ispatlamaları gerekli olacak.
 
Anne, baba, eş, çocuk, torun, büyük anne, büyük baba ve kardeşi olmayan hükümlü ve tutuklular, üçüncü dereceye kadar olan akrabalarından en çok üç kişiyle, önceden haber verilmesi ve belgelendirilmesi kaydıyla görüşme yapacak.
 
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, bu haktan yararlanamayacak.
Hükümlü ve tutuklu sayısının verilen açık görüş günü sayısına bölünmesi suretiyle görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak. Her grubun görüş günü ve saatleri ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek. Hazırlanan program ayrıca koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılmak suretiyle her ziyaretçinin ziyaret gününde ceza infaz kurumuna gelmesiyle izdiham önlenecek. 
 
Her grubun açık görüşü bittikten sonra görüş yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular, görevliler nezaretinde dikkatli bir şekilde arandıktan sonra koğuş ve odalarına götürülerek burada sayılacak. Kimlikleri, fotoğraflı belgelerle kontrol edildikten ve grup mevcudunun tam olduğu anlaşıldıktan sonra ziyaretçilerin kurum dışına çıkmasına izin verilecek.
 
İzdiham, firar ve karışıklıkları önlemek, disiplin ve düzeni sağlamak için Cumhuriyet Başsavcılığı ve kurum yönetimi, zabıta ile iş birliği yaparak gerekli her türlü önlemi alacak, görüş mahallinde yeteri kadar dış güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulacak. Açık görüşler, ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri dışında, bu iş için ayrılmış özel bölümünde, bulunmadığı takdirde ceza infaz kurumu müdürünün uygun göreceği yerde yaptırılacak.
 
Görüş süresi yarım saatten az olmayacak
 
Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi, yarım saatten az ve bir saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacak.
 
Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek. Bu ziyaretin, aynı haftada yapılacak kapalı görüş veya aylık açık görüş günü ile çakışması halinde, hükümlü ve tutukluların yazılı talebine göre kapalı görüş, aylık açık görüş veya yılbaşı nedeniyle verilen açık görüş yaptırılacak. Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmayacak. Bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere herhangi bir nedenle ikinci defa izin verilmeyecek. 
 
Kamuoyunda "yanlış anlaşılma, tartışma ve polemiklere" neden olduğu gerekçesiyle kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüşü izlemek, röportaj yapmak, görüntülemek veya fotoğraf çekmek üzere başvuruda bulunan yazılı ve görsel basın kuruluşlarına izin verilmeyecek.